جا ادویه داخل کابینت (13)

سبد ریلی کابینت (12)

سبد سیب زمینی و پیاز (6)

سبد مواد شوینده ریلی کابینت (6)

سبد های چند منظوره کابینت (6)

سوپری کابینت زمینی مخصوص نصب درون کابینت های کف آشپزخانه طراحی شده اند. این سوپری ها انواع مختلفی داشته که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد. برای مثال سوپری مخصوص جا ادویه برای قرار دادن ادویه جات و سوپری مخصوص مواد شوینده به منظور قرار دادن مواد شوینده طراحی شده است. در ادامه قصد داریم شما را با سوپری کابینت زمینی بیشتر آشنا سازیم.

انواع سبد سوپری کابینت زمینی، پرکاربردترین اکسسوری آشپزخانه

کابینت های زمینی پرکاربرد ترین کابینت های آشپزخانه محسوب می شوند که برای آن انواع مختلف سوپری کابینت زمینی طراحی شده است. با استفاده از سوپری های کابینت زمینی فضای داخل کابینت رامی توان بهینه کرد و وسایل را به گونه ای می توان چید که دسترسی سریع به آن ها داشت.
سوپرمارکت های کابینت زمینی انواع مختلفی داشته که پس از معرفی آن ها به صورت مختصر به معرفی هر یک از آن ها می پردازیم.
سبد مواد شوینده ریلی کابینت
سبد کنج کابینت
جا ادویه داخل کابینت
سبد سیب زمینی و پیاز
سبد های چند منظوره کابینت

مینی سوپر کابینت

نکته ای که در مورد تمامی سبدهای بالا می توان بدان اشاره کرد ریلی بودن آن ها می باشد.

سبد مواد شوینده ریلی کابینت

سبد مواد شوینده ریلی کابینت برای قرار دادن مواد شوینده همچون مایع ظرفشویی و تاید طراحی شده است چرا که معمولا در آشپزخانه کابینت مشخصی برای مواد شوینده وجود ندارد و معمولا آن ها به طور سرگردان در کابینت زیر سینک در گوشه ای رها باقی می مانند. اما با نصب این محصول به محیط آشپزخانه نظم داده و خانه ای زیبا برای آن ها طراحی شده است.

سبد کنج کابینت

دسته دیگری از سوپری کابینت زمینی سبد کنج کابینت می باشد که مخصوص کابینت های کنج که دسترسی بدان سخت و دشوار می باشد طراحی شده است.

جا ادویه داخل کابینت

جا ادویه داخل کابینت نیز برای قرار دادن ادویه جات به طور منظم و با دسترسی سریع و آسان بدون آنکه با مشکل به هم ریختگی کابینت مواجه شویم طراحی شده است.

سبد سیب زمینی و پیاز

سبد سیب زمینی و پیاز که طرفداران بسیاری دارد برای قرار دادن سیب زمینی و پیاز و جمع آوری ظاهر نامتناسب پیاز و سیب زمینی از گوشه آشپزخانه ساخته شده است.

سبد چند منظوره ریلی

سبدهای چندمنظوره کابینت به منظور استفاده از چند منظر طراحی شد. به عنوان مثال در یک طبقه آن می توان بسته های ماکارونی و در یک طبقه دیگر آن می توان سیب زمینی و پیاز را قرار داد.

مینی سوپر کابینت

مینی سوپرهای کابینت همچون سوپرمارکت ها دارای کلافی کلی می باشند و کلاف به صورت ریلی از کابینت خارج می شود و کاملا در دسترس شما قرار می گیرد. مینی سوپر کابینت نسبت به دیگر سوپری های کابینت زمینی دارای تحمل وزن بیشتری می باشد.

نصب کابینت سوپری

برای نصب مینی سوپرها کلاف کابینت توسط دو ریل به کف و سقف کابینت نصب می شود. برخی از سوپری های کابینت زمینی به صورت ریل از کف هستند. برای نصب این نوع سوپری یک جفت ریل را از طرف زیر سبد به کف کابینت پیچ می کنیم. این نوع نصب معمولا برای کابینت هایی صورت میگیرد که امکان نصب اکسسوری به صورت ریل از پهلو وجود ندارد.معمولا سبدهای مواد شوینده و سبدهای سیب زمینی پیاز دارای مدل نصب ریل از کف می باشند.
برخی دیگر از مدل ها به صورت ریل از پهلو به دیواره کابینت نصب می شوند. در این نوع نصب اگر فضای شما به عنوان مثال 25 سانتی متر باشد 20 سانت فضای آزاد برای سوپری باقی می ماند چرا که بخشی از فضا را ریل پهلو در کابینت اشغال کرده است.
گروه دیگری از سبدها به وسیله دو ریل به طرفین نصب شده و مانند کشو به بیرون حرکت می کنند. سبدهای چند منظوره ریلی معمولا دارای چنین نصبی می باشند.