در حال نمایش 10 نتیجه

مفهوم کمد دیواری ریلی را می توان به چند سال اخیر مربوط دانست چرا که تا قبل آن کمد های دیواری دارای درب لولایی بودند که برای بازکردن کامل مجبور بودیم در جلوی آن ها چیزی قرار ندهیم و از طرفی با وجود کوچک شدن اتاق ها و کمبود فضا این موضوع کمی مشکل بود زیر در اینصورت مجبور بودید تا فضای جلوی درب کمد که مربوط به باز شدن آن می شد را خالی بگذاریم و با این حرکت وسایل دیگری همانند تخت و یا … ممکن بود در اتاق جای نگیرند.

در این زمان وجود درب های ریلی با مکانیزم حرکتی آسان و پشت سر هم به کمک آمدند و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل آمد.

درب های ریلی در چندین نوع مختلف نسبت به یراق آن ها می توان دسته بندی کرد.یراق مربوط به درب ریلی را مکانیزم می نامند و آن را مکانیزم ریلی کمد دیواری می شناسند.